Over tijd voor ontwikkeling

Teamcoaching, trainingen en teambuilding. Alles wat aandacht krijgt groeit!

Welkom

Tijd voor Ontwikkeling is dynamisch en veelzijdig. Neem dus rustig de tijd om te surfen door het aanbod van coaching, teambuilding, diverse trainingen en procesbegeleiding. Tijd voor Ontwikkeling biedt zoveel mogelijk maatwerk aan diverse doelgroepen, zoals particulieren, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties.

Even voorstellen

Mijn naam is Margriet Slotman. Naast zelfstandig ondernemer ben ik teamcoach en trainer.
Samen met mijn man Jan Slotman ben ik eigenaar van ‘Het Drents kwartiertje’. Wij hebben een locatie waar je terecht kunt voor diverse activiteiten, culinaire en creatieve workshops, vergaderingen etc..

Daarnaast heb ik Tijd voor Ontwikkeling opgezet. TVO biedt teambuilding, training en teamcoaching aan op gebied van samenwerken en communicatie. Deze diensten kunnen plaatsvinden bij Het Drents kwartiertje als ook op uw eigen locatie.

Gedrag is iets wat mij altijd heeft geïnteresseerd. Met name teamdynamiek. Wanneer een bedrijf of team de juiste visie en doelstellingen heeft, de organisatie staat en het toch niet werkt….wat is er dan aan de hand?

Wat ik wil bereiken?

Ieder mens is uniek, de mix van persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten, krachten en valkuilen verschilt van persoon tot persoon. Voor een team geldt hetzelfde; een groep mensen die binnen een organisatie aan een gezamenlijk doel werkt bestaat per definitie uit diverse persoonlijkheidstypes, elk met een eigen stijl. Het balanceren van deze diversiteit speelt een grote rol bij het creëren van effectieve teams. Teamontwikkeling is daarbij een belangrijk instrument.
Invloed op de groep begint bij het individu. Wanneer ieder teamlid inzicht heeft in zichzelf en zijn of haar verhouding tot anderen, dan zal dit de effectiviteit van het gehele team ten goede komen. Mijn logische conclusie: de basis van teamontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling.

Kortom, tijd nemen om stil te staan, te ontdekken en te ontwikkelen

Mijn missie; Ontwikkelen van effectieve teams. Verhogen van persoonlijke effectiviteit, verbeteren van communicatie en versterken van relaties en samenwerking.

Al 10 jaar werk ik met veel enthousiasme met groepen

Hoe wordt er samengewerkt, op welke manier wordt er met elkaar gecommuniceerd? Waarom werkt het ene team wel en is het andere team niet in staat om te komen tot juiste resultaten?
Tijdens de teambuilding en trainingen zoomen we hierop in. Vanuit de theorie maken we een stap naar de dagelijkse praktijk. Door met elkaar in gesprek te gaan komt de cultuur van het team of van de organisatie boven tafel. Samen onderzoeken we wat werkt en wat verandert zou kunnen worden. Met behulp van opdrachten en activiteiten kun je bestaand gedrag helder krijgen maar ook oefenen met nieuw gedrag. Op deze wijze wordt een teambuilding of training praktisch en ook nog eens leuk.

Werken aan effectieve communicatie en samenwerking

 • vertrouwen en openheid;
 • congruent communiceren;
 • respectvol en actief luisteren;
 • inzicht in de betekenis van verbale, non-verbale en tonale communicatie;
 • leren checken i.p.v. interpreteren;
 • feedback geven en ontvangen;
 • omgaan met conflicten en meningsverschillen;
 • versterking van cohesie in de groep;
 • een gemeenschappelijk doel en/of beleid;
 • inzicht creëren in bestaande patronen en deze doorbreken;
 • verbeteren van de onderlinge samenwerking en verhoudingen;
 • planmatig en resultaatgericht werken;
 • vergroten van ‘het eigenaarschap’ van het team.

Ik werk met het SPARKLE stappenplan;

Situatie in kaart
Patronen ontdekken
Aandacht verschuiven
Resultaatgericht team creëren
Kill your darlings
Let’s change
Evaluate and elevate

Trainen, teambuilden en coachen doe ik met behulp van de onderstaande methodes;

Ik ben Capital coach, NLP, systemisch werk en DISC trainer. Mijn opleidingen heb ik gevolgd bij Bureau Land en DISC factor en Phoenix opleidingen. Daarnaast heb ik diverse bijscholingen gevolgd op gebied van teamdynamieken werk en effectieve communicatie.

Mijn stijl van coachen is uitdagend, praktisch, creatief en met gevoel voor humor.

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01