Coaching Veranderingsprocessen

Veranderen begint met een verlangen om meer betekenis te hebben en beter aan te sluiten bij de wensen van de cliënt/klant. Veranderen is lastig. Voor we het weten vallen we terug in de oude patronen. Hoe doorloop je met elkaar het veranderproces? Welke stappen zijn er nodig? Welke spanningen roepen de veranderingen op?

Veranderen vanuit verbinding

Tijdens het verandertraject is het belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven. We starten met het uitwerken vanuit de bedoeling.

Wie zijn jullie en wat is jullie kerntaak. Wat is de bedoeling van jullie organisatie of team? Wat zijn daarbij belangrijke woorden en waarden.
Waarom is de verandering nodig? Wanneer dit helder is kan er gekeken worden naar wat er verandert dient te worden en hoe en met wie dit bereikt kan worden.

Wanneer de plannen voor de verandering zijn uitgewerkt zullen we stilstaan bij wat is geweest. Vanuit systemisch perspectief gezien is het belangrijk om het oude te eren en een plek te geven. Het is in het verleden functioneel geweest en dat verdient aandacht. Dit kan op verschillende wijze. Mooi is het om dit te doen door iets creatiefs te maken.

De eerste stappen voor de verandering kunnen nu worden gezet. In kleine stapjes wordt de nieuwe werkwijze doorgevoerd. We onderzoeken welke nieuwe waarden, overtuigingen en vaardigheden er nodig zijn om de verandering tot een goed einde te brengen als organisatie/team.

Leren en ervaren tijdens een verandertraject

Veranderen is geen eenmalige en geplande verandering van buiten of bovenaf. Het is een leerzaam proces van contact maken, openstaan, los laten, (her)uitvinden, uitproberen en reflecteren.

Werkwijze begeleiding veranderingstraject

De werkwijze is afhankelijk van het verandertraject. Tijdens het traject kan er vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar de verandering. We maken gebruik van verschillende methodes die behulpzaam zijn en inzicht geven.

Onderstaande stappen komen aan de orde.

  • Gezamenlijk vaststellen van urgentie, doel en richting van de gewenste verandering
  • Omgaan met belangentegenstellingen en conflicten
  • Teamcoaching en begeleiding van leidinggevenden bij het ondersteunen van het veranderproces
  • Begeleiden van intervisiebijeenkomsten voor praktisch en ervaringsgericht leren

Bent u op zoek naar een verander coach?

Bel gerust voor meer informatie of maak een afspraak om geheel vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken.

Tijd voor ontwikkeling....

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01