Informatie

Theorie U

Theory U is meer dan een theorie. Het is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Dit proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Met Theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces maakt leren vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van leren vanuit het verleden.

Lees verder

Overtuigingen

Ik ben ervan overtuigd dat dit waardevol voor jou is!

(Nu moet jij er nog van overtuigd raken …)

Lees verder

Wat is deep democracy?

Deep Democracy is ontwikkeld door Myrna Lewis. Het is een besluitvormingsmodel waarbij de inbreng van alle betrokken partijen actief wordt onderzocht.

Een van de grootste obstakels bij het managen van verandering is dat we zo conflictvermijdend zijn – en daardoor zo hopeloos laat communiceren! Verandering betekent confrontatie. En dat willen de meesten van ons niet! De eenvoudigste manier om confrontatie uit de weg te gaan is de communicatie uitstellen.

 

Lees verder

Wat is DISC?

DISC gaat ervan uit dat er verschillende stijlen zijn van waarneembaar gedrag. DISC is een omgevingsinstrument. Dit betekend dat je op verschillende plaatsen verschillende stijlen zult gebruiken. Wij gebruiken de DISC voor de werkomgeving. Dus, hoe ziet jouw stijl er meestal uit op je werkplek. Iedereen heeft zijn eigen voorkeursstijl.

Lees verder

Informatie over teamrollen

Een team moet bestaan uit verschillende rollen om tot prestaties te komen. De 5 rollen zijn in principe complementair. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren. De teamrol zegt veel over de stijl van samenwerken van een teamlid en komt voort uit de persoonlijkheid van het individu.

Lees verder

Informatie over drijfveren

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je drijfveren kunnen als gevolg van tijd, ervaring of anderszins veranderen. Hoe meer je drijfveren terug te vinden zijn in je studie of werk, hoe beter je je op je plek zult voelen.
Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk beweegt. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in autonomie en individuele vrijheid of ga je meer voor macht en status?

Lees verder

Wat is enneagram?

Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Dit noemen we de enneagramtypen. Dit kun je zien als negen verschillende brillen waardoor naar dezelfde werkelijkheid wordt gekeken. Vaak als mensen het niet eens zijn, kijken zij door een andere bril en zien het daardoor ook echt iets anders. Het helpt als je een gebruiksaanwijzing hebt om handiger met jezelf en anderen te kunnen omgaan. Het enneagram kun je zien als zo’n gebruiksaanwijzing.

Lees verder

Wat is NLP?

NLP is een techniek die mensen helpt te veranderen. NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP.

Lees verder

Leiderschapsstijlen

De zes leiderschapsstijlen.
Van essentieel belang is het vermogen van een manager om situaties in te schatten en stijlen te variëren. De zes stijlen, hun kenmerken en toepasbaarheid worden op deze pagina beschreven.

Lees verder

Samenwerken

Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen.

Lees verder

Teamontwikkeling

Binnen een team is er sprake van een groeiproces en een volwassenheidsniveau waarin het team verkeert. Dit ontwikkelproces kan onder andere gestimuleerd worden door het leiderschap in een team aan te passen op het stadium van de volwassenheid van een groep.

Lees verder

Communicatie

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Deze pagina gaat over interactie tussen mensen. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd.

Lees verder

Sandwich feedback

Negatieve feedback (alleen noemen wat niet goed is) is meestal niet acceptabel voor ons onderbewuste. Verbeteringen die als het beleg op een sandwich zijn geplaatst tussen twee positieve statements in, zijn wel acceptabel voor ons onderbewuste en kunnen zodoende goed worden omgezet in (nieuw) gedrag.

Lees verder

Wat is systemisch werk?

We leven allemaal in menselijke systemen zoals ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de school en opleidingen die we volgen, onze vriendenkring, etc. De regels en ook onbewuste wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben.

Lees verder

Wat is spiral dynamics?

Spiral dynamics is een gelaagd model dat bewustzijnsontwikkeling beschrijft, op zowel persoonlijk als collectief niveau, gebaseerd op het werk van Dr. Clare W. Graves.

Lees verder

Conflicten

Een speciaal geval van beïnvloeding vinden we bij conflicten of tegenstrijdige belangen. Het gaat in feite om invloedsstijlen, maar dan toegespitst op beïnvloeding van een conflict. We spreken wel van conflicthanteringstijlen of kortweg conflictstijlen. Conflicten komen overal voor maar hoeven niet altijd negatief te zijn. Elke mogelijke stijl is in een bepaalde situatie positief terwijl deze in een andere situatie juist negatief kan uitpakken. Het hanteren van de juiste stijl in de juiste situatie leidt tot een grotere effectiviteit van je persoonlijke handelen.

Lees verder

Teamontwikkeling

Vergroot jouw teamperformance met onze teambuilding programma’s. Creëer vertrouwen en saamhorigheid, maak talenten inzichtelijk en stem ambities op elkaar af. We helpen individuen om effectief samen te werken en maken leidinggevenden bewust van de rol die zij spelen. Met als resultaat meer daadkracht en slagvaardigheid.

Teambuilding

Een teambuilding is geschikt om elkaar beter en anders te leren kennen. Tijdens diverse activiteiten kunt u verrast worden door de ongekende talenten van uw collega’s. Wij hebben diverse teambuildingsactiviteiten die kunnen worden ingezet. Zo kunt u actief, creatief of culinair met elkaar bezig zijn. Een teambuilding is leerzaam en leuk.”Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren!”

Trainingen & workshops

Wilt u investeren in uw team? Wij bieden diverse workshops en trainingen aan op gebied van communicatie en samenwerken. Inzicht en kennis vergroten is de eerste insteek. De aanpak is steeds interactief, praktisch en leerzaam! Veel doen en leren door te ervaren!

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01