Sandwich feedback

Negatieve feedback (alleen noemen wat niet goed is) is meestal niet acceptabel voor ons onderbewuste. Verbeteringen die als het beleg op een sandwich zijn geplaatst tussen twee positieve statements in, zijn wel acceptabel voor ons onderbewuste en kunnen zodoende goed worden omgezet in (nieuw) gedrag.

Feedback geven

Het geven van feedback is het meest effectief als deze binnen 5 minuten gegeven wordt. Binnen 5 minuten kan ons onderbewuste de feedback direct opnemen en verwerken.

Feedback is een boodschap over het gedrag of over de prestatie van een ander. Het kunnen geven en ontvangen van feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Het geven van feedback is gericht op het gedrag van de persoon en niet op de persoon zelf. Bij het geven van feedback heb je de intentie om de andere persoon te laten groeien. Je geeft iets in plaats van iets af te pakken.

Je denkt bij feedback misschien dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is vooral: welgemeende en gerichte complimenten en verbeteringsmogelijkheden geven. Mensen leren er vaak veel meer van om gewezen te worden op de goede dingen die ze doen dan op de fouten die ze maken.

De manier van feedback geven is van invloed op de acceptatie ervan. Ons onbewuste kan het woord ‘niet’ niet verwerken dus is het effectief om je feedback positief te verwoorden.

Feedback regels

 1. Geef feedback om de ander te laten groeien (intentie).
 2. Feedback veroordeelt niet maar is een toevoeging in de richting van een verbetering.
 3. Korte, specifieke feedback is veel effectiever en krachtiger dan lange algemene feedback.
 4. Feedback dient gegeven te worden in de richting van gedrag zodat de ontvanger het concreet kan gebruiken.
 5. Feedback heeft alleen zin wanneer de ontvanger feedback wil/kan ontvangen.
 6. Gebruik het sandwich feedback model.
 7. Begin met te benoemen wat er goed ging.
  “Wat je erg goed deed, is ….”
 8. Benoem wat er verbeterd kan (dient te) worden.
  “Wat beter kan, is …”
 9. Geef ten slotte je algemene positieve samenvatting.
  “Over het algemeen vond ik het een goede …”
  “Als je deze feedback integreert dan …”
 10. De ontvanger luistert en neemt de feedback tot zich en sluit af met “Dank je wel”.

Sandwich feedback

Sandwich feedback

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01