Teamontwikkeling

Binnen een team is er sprake van een groeiproces en een volwassenheidsniveau waarin het team verkeert. Dit ontwikkelproces kan onder andere gestimuleerd worden door het leiderschap in een team aan te passen op het stadium van de volwassenheid van een groep.

Teamontwikkeling kan zoveel betekenen als:

  • de groei van groepssolidariteit of cohesie;
  • veranderingen in de primaire zorgen van groepsleden;
  • veranderingen in houding naar de leider;
  • veranderingen in de verhouding onder groepsleden;
  • veranderingen in taakrichtlijn en output van een groep.

Bij teamontwikkeling zijn een aantal universele thema’s te onderscheiden. Over het algemeen worden er verschillende ontwikkelingsniveaus gedefinieerd. Om dit niveau in kaart te brengen werken wij met het teamontwikkelingsmodel van Tuckman.

Tuckman onderscheidt 5 fasen of stadia in de ontwikkeling van groepen en teams;

1. Forming ( het vormen/ontstaan van de groep)
Leden nemen een afwachtende houding aan. Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen.

2. Storming (de conflictfase)
In deze fase proberen de leden hun positie in de groep in te nemen. Dit leidt onvermijdelijk tot een strijd wanneer ideeën van de teamleden met elkaar op gespannen voet staan.

3. Norming (de norm of standaardenfase)
De regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen vastgelegd en gedeeld. De belangrijke en minder belangrijke rollen zijn gedefinieerd. Er kan een start worden gemaakt met samenwerking

4. Performing (prestatie fase)
De groep wordt een team. Teamleden vullen elkaar aan. Er wordt harmonieus gewerkt naar het gemeenschappelijke teamdoel.

5. Adjourning (uit elkaar gaan/de afscheidsfase)
Het doel is behaald en het team valt uiteen.

Deze stadia worden niet altijd lineair doorlopen. Vooral fase 3 en 4 worden cyclisch doorlopen. In de beginfasen hebben sociaal-emotionele taken de overhand, in de laatste fasen de taakgerichte taken.

 

Het teamontwikkelingsmodel van Tuckman.

Het teamontwikkelingsmodel van Tuckman.

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01