Wat is enneagram?

Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Dit noemen we de enneagramtypen. Dit kun je zien als negen verschillende brillen waardoor naar dezelfde werkelijkheid wordt gekeken. Vaak als mensen het niet eens zijn, kijken zij door een andere bril en zien het daardoor ook echt iets anders. Het helpt als je een gebruiksaanwijzing hebt om handiger met jezelf en anderen te kunnen omgaan. Het enneagram kun je zien als zo’n gebruiksaanwijzing.

Het enneagram

Het enneagram wordt afgebeeld door middel van een cirkel met daarin een negenpuntige ster. Elk punt van deze ster representeert een persoonlijkheidstype.Voor ieder mens zijn alle velden van het enneagram in meerdere of mindere mate herkenbaar in het eigen leven, maar één veld is telkens doorslaggevend. Dit dominante veld verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Het enneagram is een groeimodel

De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die wordt opgezet bij het bezien van problemen.
Het enneagram geeft inzicht in jezelf en in anderen. Het helpt te begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat bieden om persoonlijk te groeien.

Welke typen zijn er?

 • Type EEN is de Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel
 • Type TWEE is de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend
 • Type DRIE is de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht
 • Type VIER is de Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig
 • Type VIJF is de Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk
 • Type ZES is de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal
 • Type ZEVEN is de Avonturier: energiek, levendig en optimistisch
 • Type ACHT is de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend
 • Type NEGEN is de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend

Wat levert het enneagram op?

Het enneagram geeft je niet alleen inzicht in je gedrag, maar het richt zich vooral op je drijfveren, die je ertoe aanzetten een bepaalde levensstrategie te kiezen. Als je deze basismotivaties leert ontdekken en begrijpen, krijg je inzicht in je (vaak automatische en soms belemmerende) gedachten, gevoelens, emoties en gedrag. Dit inzicht vergroot je vrijheid om keuzes te maken die dichter liggen bij wie je werkelijk bent.

Het enneagram geeft inzicht in;

 • Je persoonlijke drijfveren en motivaties;
 • De manier waarop je de werkelijkheid waarneemt;
 • Het gedrag dat daaruit voortvloeit;
 • Het verbeteren van vaardigheden, door uitbreiding van je gedragsmogelijkheden;
 • Het bestuderen van je onderliggende overtuigingen en deze kunnen herkaderen;
 • Het uitbreiden van je keuzevrijheid door uit je basispatronen te kunnen stappen.

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01