Teambuilding & outdooractviteiten

Teambuilding & diverse outdooractiviteiten

Tijdens deze teambuilding maakt u kennis met elkaar op een dieper niveau. We werken aan communicatie, vertrouwen, begrip en acceptatie. Dit gebeurt op een interactieve wijze met diverse werkvormen waarbij samenwerken belangrijk is.

  • Inzoomen op teamwork
  • Teamopdrachten
  • Teambuildingsactiviteiten
  • Feedback van de teamcoach
  • Ontwikkelpunten voor het team vaststellen
  • Werken aan een team dat werkt!

Teambuilding is maatwerk. Waar willen jullie als team aan werken?

Programma Teambuilding
VoorafIntake gesprek op locatie Het Drents kwartiertje.
Tijdens dit gesprek stemmen we af waar het team aan wil werken.
Aan de hand van dit gesprek maken we een programma op maat.
DagdeelOntvangst met koffie/thee en iets lekkers. Voorstellen aan de teamcoach.
Samen in gesprek. Helder maken waar de teambuilding voor is bedoelt.
Door middel van diverse opdrachten werken aan de vastgestelde ontwikkelpunten.
Deze opdrachten kunnen zowel binnen als buiten worden uitgevoerd.
Tot slot afronden met het samen vaststellen van actiepunten waar jullie de komende periode aan willen werken als team.

Ontdek de kracht van samenwerken

Kosten TeambuildingPrijs incl. BTW

Teambuilding 1 dagdeel
inclusief outdoor teambuildingsactiviteiten
Begeleiding teamcoach Margriet Slotman
Locatie; Het Drents kwartiertje in Hooghalen

€ 595,00

Vergaderarrangement per dagdeel
koffie/thee, water, sinaasappelsap, koekjes en candybars

€ 7,50 p.p.

Lunchbuffet;
soep, diverse broodjes, beleg vis-vlees-zoet, salades, fruit, melk en karnemelk

€ 14,50 p.p.

Teambuilding is geschikt om...

  • elkaar beter te leren kennen;
  • nieuwe kwaliteiten van elkaar te ontdekken;
  • te werken aan vertrouwen en openheid;
  • nieuw gedrag te oefenen.

Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren!

Tijdens de teambuilding kunnen de volgende vragen en leerpunten aan de orde komen:

Teamwork;

Teamwork wat is dat?
Waarom zou je als team samenwerken?
Waar willen we aan werken als team?

Communiceren;

Respectvol en actief leren luisteren
Inzicht in de betekenis van verbale/ non-verbale communicatie
Interpreteren: leren checken i.p.v. interpreteren
Feedback leren geven en ontvangen
Omgaan met conflicten en meningsverschillen
Werken aan vertrouwen, steun, veiligheid en groepsgevoel
Versterking van de cohesie in de groep

Werken aan samenwerking;

De groep werkt minder solistisch en meer gecoördineerd samen
Er vindt overleg plaats
Er wordt planmatig gewerkt
Acties worden bespreekbaar gemaakt
De groep heeft een gezamenlijk doel voor ogen

Teambuilden tijdens outdooractiviteiten versterkt de onderlinge band.

Samen maken we een plan voor deze teambuilding

Van tevoren gaan we met elkaar in gesprek om het doel van de teambuilding vast te stellen. Vervolgens ontvangen jullie een plan van aanpak. De teambuildingen kunnen bestaan uit een deel kennisoverdracht – inzicht in communicatie en samenwerkingsstijlen, besluitvorming met Deep Democracy , een interactief deel met groepsopdrachten en een afsluitende activiteit.

Meteen een antwoord

Coaching is voor ons maatwerk, we helpen je graag telefonisch om tot een gericht aanbod te komen.

Bel  06 510 661 41

Informatie aanvragen

Via het contactformulier kunt je per mail informatie aanvragen. 

Contactformulier

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01